MySOLFEGGIO


 

Urejanje spletne strani MySolfeggio – medijske.um.si/mysolfeggio. Prevod celotne celotne spletne strani v angleški jezik, priprava angleškega dela spletne strani, urejanje fotografij in besedil za objavo na strani.