KNJIGA VODITELJSTVO IN UMETNOST DELEGIRANJA


Oblikovanje naslovnice in zadnje strani (platnic) knjige, avtorja Andreja Mlinška. Oblikovanje in postavitev grafičnih elementov, priprava slike na naslovnici, definicija tipografija.


vizualno-oblikovanje-knjiga-voditeljstvo-in-umetnost-delegiranja-3D-knjiga
vizualno-oblikovanje-knjiga-voditeljstvo-in-umetnost-delegiranja-naslovnica
vizualno-oblikovanje-knjiga-voditeljstvo-in-umetnost-delegiranja-stranice
previous arrow
next arrow
vizualno-oblikovanje-knjiga-voditeljstvo-in-umetnost-delegiranja-3D-knjiga
vizualno-oblikovanje-knjiga-voditeljstvo-in-umetnost-delegiranja-naslovnica
vizualno-oblikovanje-knjiga-voditeljstvo-in-umetnost-delegiranja-stranice
previous arrow
next arrow