PREDSTAVITEV NAŠEGA DELA

V soboto, 9. maja 2020, je bil na spletnem portalu Total Slovenia News objavljen članek o našem delu in krajša predstavitev nekaterih projektov, ki smo jih naredili v okviru 3D Design Media in VRsolution laboratorija. O turističnem portalu Travel-Slovenia, turistični aplikaciji na osnovi obogatene resničnosti TaleUp in o našem delu na projektu Factory of Sound ter krajša predstavitev aplikacije, ki smo jo naredili za organizacijo. Več pa si lahko preberete v na povezavi TUKAJ.

UPORABA NAVIDEZNE RESNIČNOSTI

Obogatena resničnost omogoča bogatenje resničnega sveta, torej postavljanje virtualnih vsebin v resnični svet ter s tem spreminjanje pogleda na svet, ki ga poznamo. Kaj je obogatena resničnost si lahko preberete v prispevku TUKAJ, kakšna je razlika med obogateno in navidezno resničnostjo pa TUKAJ.

V tokratnem prispevku bomo pisali o možnostih, ki jih ponuja obogatena resničnost. Z razvojem tehnologije, in z njo pametnih telefonov ter tablic, je področje obogatene resničnosti postalo dostopno tudi uporabniku samemu. Na ta način ni več omejena na velike medije/podjetja, ki si jo lahko privoščijo, ampak je danes na voljo praktično na vsaki pametni napravi, ki ima vgrajen fotoaparat. Fotoaparat je osnova za zaznavanje sledilnika na katerem se potem prikazuje izbrana vsebina. Sledilnik je 2D slika preko katere naš fotoaparat prebere podlago ter na njo postavi določeno vsebino, ki je lahko video posnetek, 3D model, animacija, zvok, povezava na spletno stran in drugo.

Preberite več

NAVIDEZNA v. OBOGATENA RESNIČNOST

V prejšnjih prispevkih smo govorili ločeno o navidezni in obogateni resničnosti. Takšna tehnologija omogoča dva pogleda na svet. A pojma sta lahko nejasna. V veliko primerih lahko mislimo, da sta VR in AR ena in ista stvar. Ravno zato je dobro vedeti v čem se ti dve resničnosti razlikujeta. Kaj je tista točka, ki ju ločuje.

Kot napisano, gre pri navidezni resničnosti za tri-dimenzionalno sliko ali umetno poustvarjeno okolje ter omogoča potopljeno izkušnjo. Z njo želimo doseči popolno potopitev in predstavitev na tak način, da so vsi dvomi začasno odstranjeni in virtualno okolje sprejemamo kot realno. Za uporabo navidezne resničnosti potrebujemo posebej za to ustvarjena očala, preko katerih stopimo v virtualno okolje. Pri obogateni resničnosti pa gre za tehnologijo, ki omogoča obogatitev oziroma razširitev fizičnega sveta z dodajanjem virtualne informacije. Torej, omogoča dodajanje virtualnih elementov in vsebine. Za uporabo navidezne resničnosti potrebujemo pametno napravo s pred-naloženo aplikacijo, kot je tablica ali pametni telefon, ki ima vgrajeno kamero.

Preberite več

NAVIDEZNA RESNIČNOST

Pri navidezni resničnosti, ali angleško Virtual Reality, gre za realistično tridimenzionalno sliko ali umetno poustvarjeno okolje, ki je uporabniku predstavljeno na tak način, da so vsi dvomi začasno odstranjeni in je virtualno okolje sprejeto kot realno okolje. Navidezno resničnost lahko najbolje razumemo tako, da opredelimo, kaj želimo doseči – popolno potopitev.

Popolna potopitev pomeni, da se čutna izkušnja občuti kot resnična, ob čemer pozabimo, da gre za virtualno-umetno okolje in začnemo v njem delovati na enak način kot v resničnem svetu. S pomočjo navidezne resničnosti lahko posnemamo lastnosti realnega okolja. Kar pomeni, da lahko okolje navidezne resničnosti simulira naše vsakodnevno okolje (primer: hoja po parku, sprehod po najljubšem mestu, ...) ali pa preseže meje fizične realnost z ustvarjanjem sveta, kjer fizikalni zakoni ne veljajo oziroma ne obstajajo (primer: boj z vesoljci, potovanje po vesolju, obisk drugih planetov brez gravitacije, ...).

Preberite več

OBOGATENA RESNIČNOST


Obogatena resničnost, lahko tudi razširjena resničnost, ali po angleško Augmented Reality oziroma krajše kar AR. Gre za tehnologijo, ki bogati ali razširja naše fizično okolje z dodajanjem virtualnih informacij. Če povemo drugače, obogatena resničnost omogoča dodajanje virtualnih elementov – kot so video posnetki, 3D modeli, animacija, povezave in drugo – resničnemu svetu. S tem pa lahko spreminjamo dojemanje resničnega sveta.

Sam izraz sega v leto 1990, in prva uporaba obogatene resničnosti za komercialne namene je bila na televiziji in vojski. Z razvojem interneta in pametnih telefonov pa je obogatena resničnost prešla v drugo fazo razvoja, in danes je v veliki meri povezana z interaktivnostjo. Saj omogoča, da se vsebina direktno projecira na fizične stvari, s tem pa se spoji z realnim časom.

Preberite več